Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc
Số 10, S1, khu đô thị Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
(+84) 211-247-1248
lienhe.dlmb@gmail.com
http://dienlucmienbac.vn